HTML

L'HTML (Hyper Text Markup Language) és el llenguatge amb el qual s'escriuen les pàgines web. És un llenguatge d'hipertext, és a dir, un llenguatge que permet escriure text de manera estructurada, i que està compost per etiquetes, que marquen l'inici i la fi de cada element del document. Un document hipertext no només es compon de text, pot contenir imatges, so, vídeos, etc., de manera que el resultat pot considerar-se com un document multimèdia. Els documents HTML han de tenir l'extensió html o htm, perquè puguin ser visualitzats en els navegadors (programes que permeten visualitzar les pàgines web). Els navegadors s'encarreguen d'interpretar el codi HTML dels documents, i de mostrar als usuaris les pàgines web resultants del codi interpretat.