FONAMENTS DEL LLENGUATGES

El ràpid creixement d'Internet en la dècada de 1990 va ser el següent gran esdeveniment històric per als llenguatges de programació. Amb l'obertura d'una plataforma totalment nova per als sistemes informàtics, Internet va crear una oportunitat adoptar nous llenguatges. En particular, el llenguatge de programació HTML es va fer popular per la seva ràpida integració amb el navegador web Netscape Navigator, i diversos llenguatges de scripting van aconseguir un ampli ús en el desenvolupament d'aplicacions personalitzades per a servidors web