BREU HISTORIA

El web 1.0


El web primitiva, la del segle 20, era aquella que es caracteritza principalment per ser unidireccional i realitzada sobre continguts estàtics. Les primeres pàgines que vam veure a Internet publicaven continguts de text que, un cop publicats, no s'actualitzaven llevat que el "webmaster" modifiqués aquests continguts i tornés a pujar la web de nou a internet.


tenia un caràcter principalment divulgatiu, i van començar a penjar d'internet documents i informació principalment cultural. A poc a poc les empreses van començar a prendre part i les primeres webs d'empresa van sorgir, amb dissenys molt pobres (no hi havia eines, ni tecnologia, ni connexió suficient com per fer-ho millor) i continguts que ràpidament quedaven antiquats en ser complex actualitzar-los.


Web 2.0


El web 2.0 es seient a mitjans de la primera dècada d'aquest segle. Sustentada sota unes connexions a internet evolucionades (ja teníem ADSL), i millors eines per desenvolupar web, millors servidors, etc., el web 2.0, també anomenada "la xarxa social", plena Internet de blocs, wikis, fòrums i finalment, xarxes socials. L'objectiu de la web 2.0 és la compartició del coneixement, és la web col·laborativa i ha estat un dels atractius principals per atraure usuaris (només cal veure els usuaris de Facebook que, fins facebook, no tocaven un ordinador).


Web 1.x


No és que anem cap enrere, però crec que és convenient parlar d'un estadi avançat de la web 1.0 que evoluciona per un camí diferent. El web 1.X és un web també unidireccional però dinàmica, que proposa a l'administrador eines per manipular els continguts sense que aquest tingui coneixements de programació o Internet.

Podem dir que aquesta web va néixer dels primers "portals" d'Internet, llocs web basats essencialment en continguts dinàmics publicats per l'empresa que els gestiona.


Web 3.0


El web 3.0 és la web semàntica, la web del núvol, el web de les aplicacions i el web multidispositiu. Avui en dia ja no només fem servir ordinadors per connectar a Internet. Els tablets, els smartphones, i fins i tot els mapes interactius, algunes botigues, i en un futur no llunyà l'automoció estarà consumint Internet.


El web 3.0 es presenta com una web intel·ligent (encara que creiem que per això encara falta bastant), i principalment aprofita el núvol per a prestar serveis a l'usuari i eliminar la seva necessitat de disposar de sistemes operatius complexos i grans discs durs per emmagatzemar la seva informació.