CSS

Els CSS son ulles d'estil en cascada (Cascading Style Sheets), és un mecanisme simple que descriu com es va a mostrar un document a la pantalla, o com es va a imprimir, o fins i tot com serà pronunciada la informació present en aquest document a través d'un dispositiu de lectura. Aquesta forma de descripció d'estils ofereix als desenvolupadors el control total sobre estil i format dels seus documents.


CSS s'utilitza per donar estil a documents HTML i XML, separant el contingut de la presentació. Els Estils defineixen la forma de mostrar els elements HTML i XML. CSS permet als desenvolupadors web controlar l'estil i el format de múltiples pàgines web al mateix temps. Qualsevol canvi en l'estil marcat per un element en la CSS afectarà a totes les pàgines vinculades a aquesta CSS en què aparegui aquest element.


CSS funciona a força de regles, és a dir, declaracions sobre l'estil d'un o més elements. Els fulls d'estil estan compostes per una o més d'aquestes regles aplicades a un document HTML o XML. La regla té dues parts: un selector i la declaració. Al seu torn la declaració està composta per una propietat i el valor que se li assigni.


Avantages del us de CSS


-Amb un Full d'Estil podem modificar la presentació de cada element sense modificar el codi HTML, estalviant esforç i temps d'edició. Així, el manteniment del lloc web es fa més senzill.

-El llenguatge CSS ofereix una àmplia gamma d'eines de composició més potents que HTML.

-Amb CSS s'evita haver de recórrer a "trucs" per aconseguir alguns efectes.

-Els Fulls d'Estil poden usar-se amb altres llenguatges de programació (per exemple JavaScript) per aconseguir efectes dinàmics en les pàgines.

-Es poden especificar fulles d'estil per a diferents navegadors.

-Els usuaris amb alguna discapacitat poden definir la seva pròpia Fulla d'Estils i la regla! Important obligarà el navegador a suplantar el Full d'Estil de l'autor de la pàgina.