FONAMENTS DEL LLENGUATGE

HTML 4


L'HTML 4 desenvolupa el llenguatge HTML amb mecanismes per fulles d'estil, execució de scripts, marcs, objectes inclosos, suport millorat per a text de dreta a esquerra i adreces barrejades, taules més riques i millores en formularis, oferint millores d'accessibilitat per a persones amb discapacitats.


L'HTML 4.01 és una revisió d'HTML 4.0 que corregeix errors i introdueix alguns canvis des de la revisió anterior.


HTML 5


HTML 5 (HyperText Markup Language, versió 5) és la cinquena gran revisió del llenguatge bàsic de la World Wide Web, HTML. HTML 5 especifica dues variants de sintaxi per a HTML: un «clàssic» HTML (text / html), la variant coneguda com a HTML5, i una variant XHTML coneguda com a sintaxi XHTML5 que haurà de ser usada com a XML (XHTML) (application/xhtml+xml).[1] Aquesta és la primera vegada que HTML i XHTML s'han desenvolupat en paral·lel. El desenvolupament d'aquest codi és regulat pel Consorci W3C.