JAVASCRIPT

Javascript és un llenguatge de programació interpretat. Es defineix com orientat a objec- tes, basat en prototips, imperatiu, dèbilment tipat i dinàmic. S'utilitza principalment en la seva forma del costat del client, implementat com a part d'un navegador web permetent millores en la interfície d'usuari i pàgines web dinàmiques, en bases de dades locals a l'navegat. JavaScript es va dissenyar amb una sintaxi similar a C, encara que adopta noms i convencions del llenguatge de programació Java. No obstant això Java i JavaScript no estan relacionats i tenen semàntiques i propòsits diferents. Tots els navegadors moderns interpreten el codi JavaScript integrat en les pàgines web.